Osnovni podaci

 

Teodora d.o.o.

OIB: 06017816685
MBS: 080350884
Sjedište: Karasmani 7, Zagreb, Hrvatska
Temeljni kapital: 20.600,00 kn
Osnivači/članovi društva: Mara Katavić
Osobe ovlaštene za zastupanje: Mara Katavić

Osnivački akt: Akt o osnivanju od 28.09.1992. godine usklađen sa ZTD-om 27. prosinca 1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Izjava o usklađenju. Odlukom od 07. veljače 2013. godine mijenja se Izjava o usklađenju 27. prosinca 1995. godine, na način da se u cijelosti zamjenjuje novom Izjavom društva s ograničenom odgovornošću, koja se dostavlja u zbirku isprava.